Τελωνειακές Διαδικασίες

Η «BBF Logistics» διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη τελωνειακή αποθήκη με περίφραξη για την ασφαλή εναπόθεση των εμπορευμάτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές διαδικασίες. Αναλυτικότερα μέσω της τελωνειακής αποθήκης μπορείτε να:

Εναποθέσετε τα προϊόντα σας που προέρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις τρίτες χώρες.

Αποθηκεύστε τα προϊόντα σας στην ειδικά σχεδιασμένη τελωνειακή αποθήκη τύπου Α.

Αποθηκεύστε μεγάλο όγκο εμπορευμάτων και χρησιμοποιείστε μόνο την ποσότητα έχετε άμεσα ανάγκη , χωρίς να επιβαρύνεστε με επιπλέον δασμούς για ολόκληρη την παρτίδα των εμπορευμάτων.

Πετύχετε την Just in Time παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες σας έχοντας πάντα διαθέσιμα αποθέματα.

Εκμεταλλευτείτε τις διακυμάνσεις του νομίσματος. Έτσι μπορείτε να διαθέσετε τα εμπορεύματά σας κατά την διάρκεια που το νόμισμα ακολουθεί καθοδική πορεία.