Υπηρεσίες

Στην κεντρική αποθήκη του Ασπροπύργου το δυναμικό της «BBF Logistics» έχει ως στόχο να ικανοποιήσει στο μέγιστο κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες Logistics που παρέχονται είναι οι παρακάτω:

Άμεση έκδοση συνοδευτικών εγγράφων.
Συσκευασία των εμπορευμάτων σε πελάτες.
Συχνή απογραφή των εμπορευμάτων.
Previous slide
Next slide